חוות דעת הנדסית על מצב מבנה מבחינה קונסטרוקטיבית

חוות דעת הנדסית, יכולה להיות חוות דעת עבור בית משפט או עבור גוף פרטי כגון ועד בית, גוף עסקי או עבור רשויות. חוות דעת הנדסית מתבצעת ע"י מהנדס בניין, קונסטרוקטור מנוסה, אשר מכיר את התקנים הישראלים השונים ויודע לבצע חישובים סטטיים ודינמיים לפי התקנים ובהתאם למקובל.
משרדנו מכין דו"ח מקצועי בנושאים שונים כגון: מצב יציבות מבנה כנגד רעידת אדמה, התייחסות למבנה מסוכן, אומדן עלויות תיקון ליקויים במבנה ועוד.

חשוב להבין, שמהנדס מנוסה, הבקיא בדרישות התקן ואשר לו ניסיון גם כמהנדס ביצוע, אמור בחוות הדעת
לעזור למזמין העבודה לקבל מידע הנדסי משמעותי. מידע זה, צריך לעזור למזמין העבודה לקבל החלטות לגביי המשך התנהלות.

חוות דעת הנדסית עבור ועד בית: בניינים בעלי קומת עמודים מפולשת, שנבנו לפני 1980, נבנו לפני צאתו של תקן 413 החדש לרעידות אדמה.

בניינים רבים ברחבי הארץ, נבנו שלא לפי התקן ולכן, במצב של רעידת אדמה, עלולים להיפגע. עלות תיקון הנזק שעלול להיגרם למבנה, במידה וניתן לתקן (לעיתים לא ניתן) עשויה להיות פי 5 ויותר מאשר עלות חיזוק עמודים ויציקת קורת יסוד בטרם רעידת אדמה.
דיירים אחראים, המזהים, סדקים, קילופי טיח, ברזל חשוף וחלוד פונים לקבלת חוות דעת הנדסית מקצועית ע"מ לדחוף את שאר הדיירים לטפל בבעיה. חוות הדעת יכולה להוביל למסקנה שטיפול קטן יחסית יכול לשפר משמעותית את מצב המבנה ולכן חשוב כל כך להתחיל בתהליך. במצב חריג, בו חלק מהדיירים אינם מוכנים לשלם על חיזוקים דרושים, מפעיל ועד הבית עו"ד המתמחה במבנים מסוכנים ע"מ לוודא שאכן מתבצע טיפול במבנה.

חוות דעת הנדסית עבור בית משפט:

במצב של חילוקי דעות בין אנשים בעלי עניין משותף בנכס, מזומן מהנדס בניין לצורך בדיקה ומתן חוות דעת הנדסית. חוות דעת זו, משמשת לעיתים במקום עדות בבית המשפט. ניתן לבקש ממהנדס הבנין להופיע למתן עדות ע"מ לחזק את חוות הדעת שהפיק. חוות דעת מקצועית, צריכה להכיל את פרטי המהנדס והיכן למד, מקום משרדו, ניסיונו וחתימתו. איכות הדו"ח גם היא חשובה. חשוב לחזק טענות ע"י תמונות צבעוניות מודפסות באיכות גבוה, רצוי להוסיף חישובים הנדסיים כגון חישוב סטטי ו/או דינמי במידת הצורך. במצב בו מצויין טיפול בליקויים, רצוי להציג את הנושא באופן נכון ומקצועי ופשוט להבנה. חוות דעת מקצועית מחזקת מאוד את טענות הלקוח.
לסיכום:
חוות דעת הנדסית, צריכה להתבצע ע"י מהנדס מנוסה. מומלץ לדרוש מהמהנדס התחייבות לעמידה בלוחות זמנים וכן לדרוש דו"ח כולל חישובים ותמונות.(בתמונה המצורפת ניתן לראות סדקים וברזל חשוף וחלוד בעמוד ובקורה בבניין מגורים)
חוות דעת הנדסית על מצב מבנה מבחינה קונסטרוקטיבית

המאמר באדיבות

תגובות