חוק התכנון והבניה - פרק ג' - תכנית - סולם העדיפויות של תכניות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סולם העדיפויות של תכניות


129. תכנית מיתאר מקומית ? כוחה יפה מתכנית מפורטת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר.
130. תכנית מיתאר מחוזית ? כוחה יפה מתכנית מיתאר מקומית ומתכנית מפורטת אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר המחוזית.
131. תכנית המיתאר הארצית ? כוחה יפה מכל תכנית אחרת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר הארצית.
132. תקנות לפי פרק י"א ? כוחן יפה מכוחה של תכנית, אם לא נאמר אחרת בתקנות; אולם אין בכוחן כדי לפגוע בתכנית שאושרה כדין לפני התקנתן.

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:03:08

תגובות

הוסף תגובה