חוק התכנון והבניה - פרק ג' - תכנית - ביטול תכניות, שינוין והתלייתן -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

ביטול תכניות, שינוין והתלייתן


133. מוסד תכנון שבסמכותו לאשר תכנית, מוסמך, באותה הדרך,? לשנותה, לבטלה או להתלותה ובלבד שלמגיש התכנית תינתן, ככל האפשר, הזדמנות להשמיע דעתו.

134. הועדה המחוזית רשאית, לאחר שנתנה לועדה המקומית הזדמנות להשמיע דעתה, או על פי בקשת הועדה המקומית, לבטל, להתלות או לשנות כל תכנית שבסמכות הועדה המקומית כאמור בסעיף 61א.
(ב) (בוטל).

135. (בוטל).

136. (בוטל).

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:03:41

תגובות

הוסף תגובה