לקסיקון - זכוכית בידודית

זיגוג המיועד לבידוד תרמי.

הזיגוג המורכב משני לוחות זכוכית (או יותר) וביניהם כלוא אויר.

תגובות