לקסיקון - פלשטקה

גם פודסט

1. מישורת במהלך מדרגות.
2. יציקת הבטון המשופעת המהווה את הבסיס למהלך המדרגות.

תגובות