לקסיקון - נויפרט

ספר ובו תקנים על פי הנדסת אנוש למצבים ומבנים שונים.

פה באתר הכוונה היא לבנות את זה באגף האיש הירוק, ראה כאן:
www.saf.co.il/noa/cat_grn_

תגובות