לקסיקון - קרניז

בליטה כלפי חוץ, בליטה אופקית ממישור כלשהו.

דוגמה:
קרניז גבס לכיסוי והסתרה של גופי תאורה.

תגובות