פרטי בנין - מערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 150 איש

מערכת אוורור וסינון אוויר 'תיבת-נח' דגם FA 2400/900 למיגון עד 150 איש (נדרש גנראטור לגיבוי חשמל לחירום). המערכת מיועדת להתקנה במרחב מוגן או מקלט בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אוויר.מערכת סינון אויר למקלט עד 150 אישדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות