תחרות פומבית דו שלבית לתכנון אורבני בנהריה

תחרות פומבית דו שלבית לתכנון אורבני בנהריהמשרד הבינוי והשיכון, רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עיריית נהריה, קרן ברכה וקרן יד הנדיב, אגמא המרכז לאגני היקוות ונחלים, והתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מכריזים בזה על תחרות פומבית דו שלבית לתכנון אורבני בנהריה

התחרות מיועדת לאדריכלים רשומים שמוזמנים בזאת להגיש הצעותיהם

חבר השופטים:
אדר' אריה רחמימוב - יו"ר משותף לחבר השופטים
אדר' דניאלה פוסק - יו"ר משותף לחבר השופטים
מר רונן מרלי - ראש עיריית נהריה- שופט
אדר' ורד סולומון ממן - אדריכלית ראשית משרד השיכון- שופטת
אדר' יהונתן כהן ליטאנט - שופט
ד"ר ג'ניה גוטמן - משרד החקלאות והכפר- שופט ת
מר ערן אטינגר - סמנכ"ל משאבי סביבה במשרד החקלאות לשעבר - שופט
אדר' נוף עליזה ברוידא - שופטת
אדר' נוף תמר דראל פוספלד - שופטת
אדר' עודד קוטוק - שופט
גב' אורלי גבישי סוטו - מנכ"לית רשות הניקוז- שופטת
אדר' אריה גונן - מזכיר חבר השופטים

פרסים:
למחברי ההצעות שיעלו לשלב השני של התחרות: סך כולל של עד 180,000 ₪ + מע"מ
בנוסף, יחולקו הפרסים הבאים (לפני תוספת מע"מ):
פרס ראשון 100,000 ₪
פרס שני 45,000 ₪
פרס שלישי 25,000 ₪

ביום ב' 28/3/22 בשעות 09:30-15:00 יתקיים סיור חובה עם אנשי מקצוע.
ההרשמה לסיור באתר ההתאחדות.

שאלות הבהרה אל מזכיר התחרות יש להפנות בכתב בלבד
לא מאוחר לתאריך 04.04.2022
לכתובת דוא"ל [email protected]

המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום ה' 14.07.2022 עד השעה 16:00.

ניתן לעיין בחומר התחרות, להוריד את תנאי התחרות ולהסדיר הרשמה באתר - לחצו למעבר

תגובות