עדכון קול קורא לתחרות אדריכלים לקבלת מלגה

קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק זו השנה השמינית שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל אחת, לסטודנטים לאדריכלות ועיצוב פנים שעבודותיהם נעשו על הפריפריה במדינת ישראל.

שימו לב, כעת ניתן לשלוח את העבודות  גם בצורה מקוונת.
העבודות תוגשנה עד לתאריך 31/8/22 בשעה 15:00 במייל: [email protected]
או למשרד ארמון אדריכלים ברחוב יהודה הנחתום 4 ב"ש.
שיפוט העבודות יתקיים בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור.

על פרטי התקנון והודעות אשר יפורסמו מעת לעת ני תן להתעדכן באתר הקרן: קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק זו השנה השמינית שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים
חדשים כל אחת, לסטודנטים לאדריכלות ועיצוב פנים שעבודותיהם נעשו על הפריפריה במדינת
ישראל.

את העבודות יש להגיש עד תאריך 31/8/22 בשעה 00:15 למשרד ארמון אדריכלים- רחוב יהודה
הנחתום 4 באר שבע.

שיפוט העבודות יתקיים בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור .

על פרטי התקנון והודעות אשר יפורסמו מעת לעת ני תן להתעדכן באתר הקרן: http://kerenarmon.org.il/

הקרן הנקראת ע"ש משה ומרים ארמון ז"ל הוקמה ב 2014 ע"י אלי והילל ארמון, להנצחת הוריהם.
והציבה לעצמה למטרה עידוד סטודנטים לארכיטקטורה מהפריפריה ופועלים למענה.
במהלך שנות פעילותה העניקה הקרן עשרות מלגות לימוד לסטודנטים בתחום ובתחומים נוספים.

קול קורא לתחרות אדריכלים לקבלת מלגה

תגובות