מגדלי המים של תל אביב

אבי לוי סוקר בכתבה מצולמת את מגדלי המים של העיר תל אביב. המגדלים שנבנו בתחילת המאה העשרים סיפקו לא רק מים אלא גם מקור לגאווה מקומית וסימן נוף (landmark) עירוני. הכתבה עוסקת בשמונה מגדלים כאלה שהוקמו בשנותיה הראשונות של תל אביב ומעבר לסקירה גם מעלה את סוגיית השימור של מבנים אלה.

 

"סיפור הקמתם של מגדלי המים בתל אביב-יפו" כותב לוי, "פותח צוהר להכרת עברה של העיר העברית הראשונה, ולהבנת הערך ההיסטורי והנוסטלגי של המגדלים שהשקו והפריחו אותה."... "בשנים האחרונות גברה הממגדלי המים של תל אביבודעות לשימור מבנים ישנים בעלי ערך היסטורי בכלל, ומגדלי מים בפרט. כך, למשל, נערכו אירועים שניסו להביא לקדמת הבמה את החשיבות הטמונה בשיקום ובטיפוח הנכסים ההיסטוריים הללו."

 

לדעתי מגמת השימור של המבנים האלה מחמירה מדי, את רובם הייתי הורס בלי מחשבה שנייה. כדי שמבנה יהיה ראוי לשימור צריך שיהיה בו מאפיין מיוחד תרבותי או היסטורי. מאז הוקמו לראשונה ושלטו בנוף נבנו סביבם מבנים גבוהים יותר וכיום הם אינם מהווים עוד נקודת ציון עירונית. מענקים ראויים לציון הם הפכו עם השנים לגמדים מכוערים, מיותרים ומוזנחים.

המאמר באדיבות

תגובות