תחרות דיור מחר – D3

D3 הינה תחרות פתוחה הקוראת להצעות עיצוב מגורים ברי קיימא למקומות ברחבי העולם. התחרות מיועדת לאדריכלים, אדריכלי נוף, מעצבי פנים, מהנדסים וסטודנטים. ניתן להשתתף בצוותים, אין מגבלה על מספר ההגשות לצוות.

דיור מחר D3

בחינתם של תהליכים תרבותיים וקונטקסטואלים מציעה מבט יחודי לתכנון אסטרטגיות דיור חדשות למגורים בעתיד. תחרות דיור מחר – D3 מזמינה אדריכלים, מעצבים, מהנדסים וסטודנטים לחקור, לתעד, לנתח, לשנות, ולהציג גישות חדשניות של אורבניזם מגורים, אדריכלות פנים, ואובייקטי.

 

התחרות קוראת לפתרונות יצירתיים המקדמים מחשבה ברת קיימא, ביצועי מבנים, ואינטראקציה חברתית דרך מחקר מהות הגיאומטריות הסביבתיות, התנהגויות חברתיות, השלכות עירוניות ותהליכי פרוגרמה. ניתן לשים דגש מיוחד על תפיסת הדיור החוקרת דיאלוגים הכוללים מעורבות של גיוון סוציו אקונומי פנימי או חיצוני, שינוי או הסתגלות לאורך זמן, קישוריות מרחבית ציבורית או פרטית, וקביעות מול ארעיות של חומרים.

 

D3 מאתגרת את המשתתפים לחשוב מחדש על אסטרטגיות לחקר תכנון מגורים מן המאקרו אל המיקרו, החל מהסביבה האורבנית – קידום קישוריות פיזית רחבה יותר; קהילתית – ניצול האינטראקציה של יחידות עם שירותים משותפים; ועד פנים – בחינת את הייחוד הפנימי של היחידה, הפרט, או המשפחה בעיצוב הדיור לקידום הזהות העצמית, הבעלות, והאינטימיות. הארכיטקטורה העולה מכך תטען כי ביטוי עיצובי דורש מטרה מעבר להנחות הפורמליות ולביטוי האסתטי עצמו.

 

בד בבד עם המחשבה ברת הקיימא, התחרות דיור מחר D3 מניחה שאדריכלות אינה משהו שפשוט נוצר, אלא מבצעת פעולות שונות מעבר לאלה הקשורות כמקובל עם בנייני מגורים. לפיכך, הגשות העיצוב חייבות להיות רגישות לסביבה תוך טיפוח פתרונות רעיוניים יצירתיים עבור המגורים של המחר. למרות שההצעות צריכות להיות אפשריות מבחינה טכנולוגית, הן יכולות להציע חזונות מגורים אדריכליים פנטסטיים לעתיד בר קיימא. התחרות דיור מחר D3 מאפשרת למעצבים חופש לגשת לתהליך היצירה שלהם בצורה ובקנה המידה המתאים, מקנה המידה הגדול של תכנון אב, למבנה מגורים קונספטואלי בודד, ועד למושגים בתחום עיצוב הפנים. למרות שאין הגבלות על אתר התכנון, קנה המידה, תוכנית, או טיפולוגיה בניין המגורים, ההצעות צריכות להתייחס ברצינות לסביבה הנבחרת שלהם.

פרטים והרשמה

D3 הוא ארגון הפועל לקידום עמדות חדשניות בארכיטקטורה, אמנות ועיצוב על ידי מתן סביבה שיתופית לאדריכלים, אמנים, מעצבים וסטודנטים מרחבי העולם. התוכנית בניו-יורק מבוססת על תערוכות, אירועים ופרסומים ומתמקדת ביצירת דיאלוג ושיתוף פעולה חוצה גבולות גיאוגרפיים, אידיאולוגית ותחומים באמנות ובסביבה הבנויה. המשימה שלנו שואפת לחשוף גישות חדשות כדי לחבר צורה, מרחב וחומריות עם תפיסות ורעיונות חדשניים בקני מידה שונים.

 

מועד אחרון להרשמה: 6 ינואר 2012

מועד אחרון להגשה: 20 ינואר 2012

דמי הרשמה 50 $

 

אתר התחרות: www.d3space.org

שאילתות: [email protected]

הגשות: [email protected]

פרסים

מקום ראשון 1000 $

מקום שני 500 $

מקום שלישי 250 $

 

ציון לשבח מיוחד לקטגוריות: צפיפות דיור גבוהה, צפיפות דיור בינונית, צפיפות דיור נמוכה, פוד נפרס, פנים מודולארי, העיר ניו-יורק.

 

תחרות דיור מחר – D3

תגובות