אנשים ובתים

אנשים ובתיםלרוב כשאני מגיעה לצלם חללים רוב דיירי הבית לא נמצאים.

יש את המעצב/ת, בעל או אישה ואני, ולפעמים זה רק המעצב/ת ואני.

אבל, יש פרויקטים בהם המעצבים בוחרים להכניס את חיי המשפחה לפריימים ואז רואים שהית מתעורר לתחיה לא רק מעצם הצילום עצמו,

אלא בגלל המעשים של בעלי הבית. אם המעצב בוחר להכניס את הדיירים, אני בוחרת איך לצלם אותם, וזה בעיקר במצב ספונטני ולא

מתוכנן, בכדי ליצור אותנטיות להימצאותם בבית.

הנה כמה דוגמאות לפרויקט כזה

מציגי הפרויקט

תגובות