Y.A. OFFICE

Y.A. OFFICEכדי ליצור יעדים, אנו מעצבים חללי פנים המציעים חיבור אמיתי למקום. אנו מאפשרים לגורמים מקומיים ולתרבות הלקוח להשפיע על העיצוב ולטפח אותו. אנו עובדים מתוך תודעה מסוג חדש כדי להביא יצירתיות לכל פרויקט. זה מאפשר הומניזציה והתאמה אישית של מושגים ותהליכים עיצוביים. הגישה שלנו היא לכבד את העבר ולהשרות באורחים חיבור אמיתי למקום או לזמן. בכל עיצוב פנים, מטרתנו היא לנצל את השטח לקידום דרכי החיים של אנשים, תוך הפיכתו לחוויה חושית חדורת תחושת יעד בלתי נשכחת

מציגי הפרויקט

תגובות