בית פרטי במושב - בן ממשיך

בית פרטי במושב - בן ממשיך
תכנון בית מגורים לבן ממשיך במושב מסילת ציון, בשיתוף המעצבת מירב אליהו.
תכנון מירב אליהו.

תכנון בית פרטי, צמוד קרקע לטובת מגורי המשך של בני המשפחה - 'בן ממשיך'.

עקרון תכנוני: בית מפולס כדי לגשר על פערי הטופוגרפיה הקיימים במגרש.
הפרדת השטחים הציבוריים והפרטיים, תוך שמירה על האזור הפרטי - חדרי השינה והרחצה כאזור נפרד המעוייד לגישת בעלי הבעת בלבד.
בית המותאם למשפחה בת 5 נפשות.
חשוב היה לייצר בית בעל מראה צנוע, הנראה קטן במבט מהרחוב. זאת התאפשר ע"י משחק של גבהי המפלסים בבית, ותכנון גג שטוח בחלקו הקדמי של הבית וגג רעפים בחלקו האחורי.

עיצוב החוץ: גמר טיח פגמנטי וחיפוי של אבן טבעית ואבן ירושלמית בעיבוד עדין.
ניצול אופטימאלי של תנאי המגרש, שצורתו אינה רגולארית, לטובת גינון בכל היקף המבנה.

מציגי הפרויקט

תגובות