MODULAR BLOCK

MODULAR BLOCK
תכנון ועיצוב ספריה מודולורית
הספריה תוכננה ועוצבה עבור לקוח שמקום מגוריו בשכירות והוא מאוד רצה אוביקט שיוכל ללוות אותו תמיד, לשנות צורה ולהתחדש מעת לעת.
הפרויקט מתבסס על יחידה מלבנית בגודל 60/30/30 ס"מ המאפשרת חיבור אופקי ואנכי בין כל יחידה.
ניתן לארגן את מערכת הקוביות בהתאם לגודל הספרייה הנדרש. אופן ההרכבה הינו ע"י חיבור בעזרת ברגים בלבד, החיבור יכול להיעשות אופקי, אנכי או בצורת הנחת הבלוקים. הרעיון הוא שכל אחד יכול להרכיב לבדו את הספרייה כאשר תמיד ניתן להוסיף יח' למערכת קיימת, ניתן לפצל מערכת למס' מערכות אחסון או ל"התחדש" ע"י ארגון שונה של היחידות.
לספריה מספר יתרונות:
קל לפירוק והרכבה.
נתן לשנות, להוסיף, להחסיר יחידות בהתאם לצורך.
אפשרויות לא מוגבלות של עיצוב הספרייה.

מציגי הפרויקט

 • studio ASR
 • קליק לחיוג: 054-6349491
 • טלפון:
  054-6349491הצג
 • כתובת:
  הצנחנים 7 הוד השרון
 • אתר:
  הצג

תגובות