הבית בשכונת ארנונה ירושלים

הבית בשכונת ארנונה ירושלים
צילום בית בשכונת ארנונה החדשה שבירושלים.
הבית בעיצובן של האדריכליות יעל ארמוזה ודורית צלניק מעוצב עם חלל משפחתי גדול.
המון אור טבעי נכנס וניתנת לזה התייחסות חשובה בצילום הפרויקט.

מציגי הפרויקט

תגובות