צילום חללים מוזיאלי

צילום חללים מוזיאלי
צילום חללים במוזיאון ישראל, תוך הקפדה והתחשבות באור הקיים במקום.
צילום אשר משאיר את הצופה באווירה מוזיאלית ומתחשב בחלל עצמו והמוצגים הנמצאים בו.

מציגי הפרויקט

תגובות