גן ציבורי מאוריציוס

גן ציבורי מאוריציוסחזון: הקמת גן ציבורי, תצוגה שתביא לידי ביטוי את הסיפור ההיסטורי של המעפילים.

בימי מלחמת העולם השנייה פעלו הבריטים בנוקשות למניעת עלייתם של היהודים ארצה. מספרן של אניות המעפילים בתקופת המלחמה היה מועט וכולן נתפסו, בשל הקושי להגיע בחשאי. מספר המעפילים שנתפסו והוחזקו במחנות מעצר בארץ נוכה ממכסת רישיונות העלייה שעמדו לרשות הסוכנות היהודית, זאת לפי תקנות הספר הלבן. למרות כל הקשיים נמשך זרם המעפילים ארצה. משעלה מספרם על מכסת הרישיונות, החליטו הבריטים לגרשם מן הארץ אל האי מאוריציוס שבאוקיאנוס ההודי. כ- 1500 מעפילים גורשו לשם בין השנים 1940- 1941 זאת לאחר תלאות והימלטות מציפורניהם המאיימות של הגרמנים באירופה ומסע בלתי אנושי שהסתיים רק בשנת 1945 עת הותרה עלייתם ארצה.

כפר-סבא הייתה המושבה הראשונה בארץ ששיכנה בשיכון קבע משפחות עולים מבין עולי מאוריציוס. לצורך שיכונם נוסדה בשנת 1945 חברת שיכון ציבורית- "כפר-סבא", שהקימה בעזרת "ביצור" והסוכנות היהודית, חמישה בתים בני שתי קומות ובהם 20 דירות בנות שני חדרים. הדירות הושכרו בתנאים נוחים לעולים. לשכונה זו נוספו בשנת 1949 בתים נוספים שהושכרו לעולים חסרי אמצעים. עם הזמן נוספו למושבה עוד שיכוני עולים ועד היום ממשיכה כפר-סבא את המסורת וקולטת עלייה. בכרוז לתושבים בעניין קליטת העלייה נאמר: "כפר-סבא הייתה הראשונה בין מושבות הארץ, ששיכנה שיכון קבע 20 משפחות עולים מבין גולי מאוריציוס וניצולי מחנות ההשמדה באירופה. מאמצנו זה שימש אות ומופת ליתר הערים והמושבות ללכת בדרך זו, כי הדרך הזו היא חובת השעה של כל נקודת ישוב.

מציגי הפרויקט

תגובות