"בתים" ייזום וניהול פרוייקטים

"בתים" ייזום וניהול פרוייקטים - תחומי פעילות - # מחלקת פיקוח - פיקוח בניה וניהול פרוייקטים, למידת הפרוייקט מול האדריכל והקונסטרוקטור, ליווי בשלבי התכנון, הוצאת מכרזים לבעלי המקצוע בכל תחום, ביצוע מו"מ והתמחרות באופן מקצועי מול בעלי המקצוע, סיוע בחתימת חוזים, ניהול תקציבי, בקרת ביצוע בפועל אל מול התכנון ובהתאם לתקנים מחייבים, תיעוד מסמכים, אישורים וחריגות, ניהול יומן אתר, אישור עבודות בעלי המקצוע בסיומן ואישור תשלום. (מחלקת הבניה אינה רלוונטית לפרוייקטים בהם אנו מבצעים פיקוח, אלא אם קיימת דרישה מפורשת של הלקוח לקבל גם הצעות מחיר לביצוע) # מחלקת בניה - בניית שלד, גמר, שיפוצים, הרחבות, בניה "עד מפתח", חידוש מבנים, תמ"א 38. בניה איכותית כאשר על כל פרוייקט מוצב מנהל עבודה המפקח על עבודת הצוות, והוא מהווה את הכתובת עבור הלקוח. מחוייבים ומתחייבים לאיכות, למקצוענות, וללקוח.