B.A.L ניהול פיקוח והנדסה

B.A.L
חברה לניהול ופיקוח פרויקטי מגורים משרדים לוגיסטיקה תעשייה ותשתיות 


חברה לניהול פרויקטים בתחומי הבניה והתשתית אשר חרטה על דיגלה עקרונות השירות האישי , נאמנות , יושר אישי , מקצועיות וחתירה ללא פשרות להצלחת הפרויקטים שבטיפולה . 
החברה מעניקה שירותים ליזמים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, בכל תחומי ההנדסה: מבני ציבור , מבני מגורים , משרדים , תשתיות , פיתוח וכיו' . 

הפרויקטים בטיפולנו זוכים להתייחסות מקיפה מדוקדקת ועניינית תוך ירידה לפרטים בכל הרמות ובכל השלבים . 
לאחר ניסיון רב שנים בכל תחומי הניהול והביצוע בפרויקטים מובילים בענף הבניה והתשתית החלטנו לשנות את פני תורת ניהול הפרויקטים. לא עוד ניהול תכנון בו מעבירים תכניות בין יועצים ומקיימים ישיבות כאלו ואחרות לפתרון בעיות – אלא לווי שוטף וצמוד ליועצים תוך ירידה לפרטי התכנון בכל הדיסציפלינות ומעקב אחר בעיות בטרם התהוותן או מיד עם הופעתן ON LINE. 
צורת ניהול זו מקטינה את האפשרות לטעויות , משפרת את התכנון (פונקציונאלית וכלכלית) וכן משפרת את המעקב התקציבי תוך עמידה בלוח הזמנים. 
כל זה מאפשר ביצוע חלק יותר, מהיר יותר וכלכלי יותר של הפרויקט. 
שיטת העבודה : גיבוש צוות הכולל את נציג היזם , צוות היועצים ובהמשך הקבלנים. תאום והובלת הפרויקט תוך גיוס הצוות לתרומה מקסימלית , עבודה משותפת ועמידה ביעדים. 
בשלב הביצוע מגויסים הקבלנים, ובין אם זהו קבלן ראשי או קבלני משנה רבים, כולם מחויבים להצלחת הפרויקט. מחויבות זו מושגת בשיטת החתימה על חוזים וכן במהלך העבודה הצמוד עם מנהל הפרויקט ונציג היזם .