מולצ שבבי עץ צבעונים

בניסיון למצוא פתרון למצוקת ההטמנה באתרי הפסולת בשילוב עם פתרון למחירי המים להשקיה המאמירים בתקופה

האחרונה, התחלנו ליצר שבבי עץ )מולצ'( לחיפוי קרקע.

שבבי העץ אותם אנו מייצרים מקורם בפסולת עץ, כגון: משטחים, אריזות ושאריות עץ מנגריות.

בעת תהליך הגריסה החומר עובר צביעה בצבע ייעודי המיוצר בארה"ב על בסיס של חומרים טבעיים בלבד והתוצאה

היא שבבי עץ צבעוניים לחיפוי הקרקע.

מעבר ליופי ולייחודיות המוצר, לשבבי העץ יתרונות רבים נוספים על חיפויי הקרקע המוכרים בארץ

פרויקטים אחרונים של מולצ שבבי עץ צבעונים