כיסוי שטח ציבורי בדניה ירושלים

פרוייקט דניה ירושליםשטח ציבורי גדול שהיה זקוק בעיריית ירושלים לריענון המראה ,חיסכון במים ותחזוקת הגינון הציבורי לאורך המתחם.

מציגי הפרויקט

תגובות