Define Yourself

05044492222

ישנן המון אמירות, רובן נכונות וחלקן מופרזות

המנסות להגדיר את מהותה וחשיבותה של האדריכלות.

אני מאמין שזה הרבה יותר פשוט.

 

אדריכלות היא הדרך לסביבה נכונה ולחיים שלווים

היא השילוב בין אסטטיקה לפונקציה.

כשהכול בסביבתך זורם נכון כך גם הלך הרוח הכללי

אבל בכדי שהדברים באמת יזרמו, לא מספיקה רק יצירתיות.

אדריכלות נכונה דורשת חקירה מעמיקה, תכנון מפורט,

ידע נרחב בחומרים וכמובן הבנה אמיתית בתהליכי הבנייה.

 

ללא תכנון נאות ופיקוח מסור, ללא הכרה של ממש

עם הכוחות המעורבים ומגוון החומרים העומדים לרשותנו      

בתהליך הבנייה, סביר להניח כי תהינה חריגות משמעותיות

בתקציב, בזבוז משאבים וזמן. דברים אלו פוגעים לא רק

מבחינה כלכלית אלה גם נפשית. הם מוסיפים לחץ לחיים

וגורמים למה שהיה חלום להפוך לסיוט.

 

לאחרונה הרבה משרדי אדריכלות ועיצוב פנים

משילים מעצמם את אחריות הפיקוח ובכך מסירים מעצמם

את האחריות על הביצוע ומשאירים את לקוחותיהם יתומים

בתהליך הבנייה.

 

משרדנו מציע שרות מלא, תכנון כולל פיקוח צמוד

ועזרה בניהול משא ומתן מול הקבלנים השונים.

לא נישן עד שתשכנו בשלווה בבית חלומותיכם.

 

המשרד הוא פרי טיפוחם של שלושה דורות בענף הבנייה

עם ניסיון שנרכש במשך שנים ומאגר בעליי מקצוע מנוסים.

יש לנו את הידע והכלים להפוך את הבנייה לחיים קלים

ולברא מחשבה למציאות קיימת.

 

שירן דודאי בוגר המכללה לאומנות ועיצוב אסכולה מימד

במגמת אדריכלות ועיצוב פנים, עבד במשך שנים אצל הטובים

שבתחום על מספר לא מועט של פרויקטים בתחומים שונים.

כיום מנהל את המשרד, עובד נמרצות לתקן את המעוות בענף

ולסייע לכם בהגשמת החלום.

 

אתם מוזמנים להצטרף לגל חדש של מעצבים שחושבים

מחוץ לקופסה ובאמת רוצים להפוך את העולם ליפה ונח יותר.