סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי

02-5612574

מי אנחנו?

'סביבות ייעוץ' הינו משרד לייעוץ ותכנון סביבתי המספק שירותי ייעוץ סביבתי וכתיבת תכניות

סביבתיות לכל חלקי הארץ.

 

השירותים המוצעים:

ייעוץ ומתן חוות דעת במקרים בהם נדרש אישור יועץ סביבתי

כתיבת תכניות סביבתיות: בהזמנת הרשות וליווי של "קולות קוראים" של המשרד להגנת הסביבה.

כתיבת תכניות פסולת: כתיבת תכניות לאופטימיזציה של מערך הפסולת ברמת הרשות

תכנון סביבתי: עריכת תכנית אב לשטחים פתוחים, תסקירי השפעה על הסביבה, ביצוע סקרי קרקע.

ניהול וליווי פרויקטים סביבתיים: ניהול פרויקטים מתחומי ההנדסה והתכנון עם ראייה סביבתית.

השתלבות בצוות תכנון: כיועצים סביבתיים, אקולוגיים, מומחים לתכנון מערכי פסולת.

 

ליצירת קשר: 02-5612574

[email protected] 

www.svivot.co.il