שולחנות

שולחנות
כל שולחן הוא בעצם "עלה כותרת", כאשר שישה מהם מרכיבים פרח. ניתן לסדרם בהעמדות שונות וכייפיות בכיתה

תגובות