שולחן חצי עיגול

שולחן חצי עיגול
שולחן אהוב ביותר: בחלק הפנימי של חצי העיגול יושבת המורה והיא יכולה לערוך הקנייה לשישה תלמידים בבת אחת כאשר שאר הכיתה לומדת בצורה חופשית.

תגובות