MIarea - חישוב שטחים - חוברת הסבר

MIarea תוכנה קלה וידידותית לחישוב ורישום שטחים, באוטוקד, בריקסקד ו - ZWCAD. השימוש בתכנה פשוט וקל באמצעות דיאלוגבוקס.
לתכנה גם סרגל כלים ייחודי ובו מספר פקודות שימושיות לכל הקשור לנתוני שטח של אובייקטים או קטגוריות שטח בשרטוט.

התכנה אינה מטפלת בנושא הדף הראשון.

עברית, 4 דפים, כולל צילומי מסך והסברים.

חוברת הסבר לחישוב שטחים באוטוקאד

תגובות