פירוק אסבסט

אסבסט מהווה חלק ממכלול מוצרים המשמשים בענף הבנייה מזה עשרות שנים.

מוצרים כגון: לוחות שטוחים ולוחות גליים המשמשים לבניית קירות חיצוניים וגגות.

מוצרים נלווים כדוגמת: מרזבים, צנרת, מכלים לשימושים שונים, גגות רעפים וכוו.

האסבסט מהווה מוצר מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות וקיים שחרור סיבי אסבסט לאוויר.
חדירת סיבי האסבסט למערכת הנשימה הוכחה כגורם העיקרי למחלות אף, קני הנשימה וסרטן הריאה.

 

פירוק אסבסט ממבנים הינו מהלך מתגבר והולך בשנים האחרונות, בעיקר בשל המודעות לסכנה הקיימת בשאיפת סיבי אסבסט. במחקרים רבים בנושא נמצא כי חומרים המכילים סיבי אסבסט אינם ראויים לשימוש, ומזה 15 שנה נחקקים חוקים ותקנות בכל הקשור לשימוש באסבסט. נקבעו הנחיות מפורטות לביצוע עבודת הפרוק, והגדרות לגבי מבפרוק אסבסט

צע העבודה.

בארץ אומצו שיטות עבודה שנלמדו והושמו ברחבי העולם. חשוב לציין כי רוב לוחות האסבסט המותקנים בישראל, יוצרו לפני שנים רבות (חלקם לפני קום המדינה ) כך שסכנת ההתפוררות שלהם, ושחרור סיבי אסבסט לאוויר - היא אמיתית. הנחיות המשרד לאיכות הסביבה נועדו לשמור על צוות הפינוי ועוברי אורח כאחד, כמן כן מניעת זיהום סביבתי עקב העבודה.

 

דוגמא חלקית להנחיות: הסרת לוחות האסבסט כשהם מכוסים בניילון עבה במיוחד. פינוי הלוחות לאתר פסולת מורשה לטפל בהטמנת אסבסט-צמנט. לבישת מיגון שימוש בכלים ייעודים בלבד, שהעבודה איתם אינה משחררת סיבי אסבסט לאוויר. הרחקת עוברי אורח מאזור העבודה.
הליך הבקשה לפרוק אסבסט נקראה עבודה מצומצמת, ויש לנהלו מול הוועדה לתכנון או העירייה.

 

* התמונות הן להמחשה בלבד

 

-

© אפרת מאירי

המאמר באדיבות

תגובות