אדריכלים- כיצד קובעים את מחיר עבודתם?

בבניית בית חדש, אחראי האדריכל על תכנון הבית על כל היבטיו. וכשמדברים על כל ההיבטים, הכוונה כאן היא גם להיבטים החוקיים שלו. משמע: התכנית צריכה לעמוד באמות המידה לקבלת אישורים ברמות שונות.

לפני תחילת התכנון חייב היזם או בעל הנכס למסור לידי אדריכל מדידה מדויקת של השטח, מדידה שבוצעה על ידי מודד מוסמך. רק לאחר שנמסרה זו לידיו, יוכל האדריכל להתחיל במלאכה של תכנון אדריכלי של הבית. הפגישה / פגישות הראשונות יוקדשו להבנת הצרכים והרצונות של האנשים שיתגוררו בדירה. לעיתים ישנם צרכים מיוחדים שחובה להתחשב בהם. (מוגבלות כזו או אחרת של אחד מבני המשפחה, למשל).

אדריכלים מכינים מספר תכניות שונות. הם נפגשים בקביעות עם בעלי התפקידים האחרים (מהנדס בניין; מהנדס חשמל; מהנדס אינסטלציה; אדריכל נוף או מעצב פנים, אם נשכרו כאלה). כל אחד מבעלי התפקידים מחווה את דעתו על התכנית, עד שבסיומו של עניין יוצאת תכנית המשקפת את הצרכים והרצונות של כל המעורבים בה.
האמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום מאפשרים לכל אדריכל להפוך את התכנית למצגת חיה, שיכולה להמחיש ליזמים או לדיירים העתידיים בבית בצורה חיה מה המאדריכלים- כיצד קובעים את מחיר עבודתם?שמעות של התכניות, כיצד ייראה הבית, איך הוא משתלב בנוף ובאיזה פוזיציה הוא נמצא מהבתים השכנים.

אדריכלים משקיעים זמן רב בכל השלבים שצוינו לעיל, אבל הזמן הזה משתנה מתכנית לתכנית. למדוד את הזמן המושקע הרי זה דבר כמעט בלתי אפשרי, כיון שהדבר נותן מקום לפרשנות. זמן שהושקע בשיחת חולין, לכאורה, האם הוא זמן עבודה? האדריכל יאמר שכן, היזם עלול לומר שלא. גם מחשבה רבה מושקעת בפרטים, ולא כל רגע מוקדש לשרטוטים.

הדרך המקובלת לתמחר תכנון אדריכלי היא בתשלום על פי מ"ר בנוי. כאן אין מקום לפרשנויות. נבנו מאה מטרים – כופלים אותם בסכום הבסיס, והתוצאה היא הסכום לתשלום.התשלום נע בין 100 – 200 ₪ בממוצע לכל מטר מרובע בנוי. אבל ייתכן שיהיו אדריכלים שיבקשו יותר. בדרך כלל יהיו אלה אדריכלים בעלי שם, עם רשימת פרויקטים ארוכה מאחוריהם. ועם רשימת הזמנות ארוכה לפניהם. העניין, מכל מקום, נתון למיקוח.

המאמר באדיבות

תגובות