עיר כמרכז קונגרסים - תיזה אישית

התיזה מתחילה ברצון לפתור את הבעיה הקיימת כיום בתכנונם של מרכזי קונגרסים בין לאומיים ולהציע שינוי טופולוגיה לתכנון המבנה. פורט אליזבת אמנם נבחרה כמקום הפיסי ליישום הפרויקט, אך התיזה ממחישה שהיא (פורט אליזבת) סובלת מבעיות אורבניות אשר אופייניות לכל עיר מודרנית בעולמנו כיום.

לאור התפתחות הפרוורים מחוץ לעיר המסורתית של פורט אליזבת נאלצו מתכנני הערים לשלב את המחלפים כפתרון אורבני המאפשר גישה מהירה לחלקי העיר החדשים. מרכז העיר שהיה שוקק ותוסס עד מהרה נחלש והפך מוזנח ללא יכולת השתקמעיר כמרכז קונגרסים תיזה אישיתות אמיתית. הפרויקט מציע יצירת שכבה אורבנית חדשה המחזירה ומקשרת את העיר המסורתית לנמל הישן (אשר נותק מהעיר) ולשאר חלקי העיר, הן להולכי הרגל והן לתחבורות שונות. שכבה זו הינה מרכז הקונגרסים אשר מוצע כאן כמרכז עירוני כנגד התפיסה התכנונית של מבנה יחיד.
הפרויקט זכה במקום הראשון בקטגוריית תיזה לסטודנטים, ועורר הדים ברחבי העיר על גישה אמיצה ושונה מזו שהוצעה ע"י העיר להתרשמות מהפרויקט קליק כאן.

המאמר באדיבות

תגובות