חוות דעת לוחות זמנים בבניה

חלק ניכר מהתביעות בפרויקטים מתחום הבנייה נובעות מעיכובים בלוחות הזמנים בתהליך הבנייה. הגורמים לעיכובים יכולים לנבוע ממחסור בחומרי גלם,  נושאי בטיחות, כח אדם, מזג אוויר לא צפוי, ועוד. 

האם ניתן היה לחזות את הגורמים המעכבים ולמנוע אותם?
בדיוק בשל גורמים אלו נקראים מומחים בניהול פרויקטים וחוות דעת לוחות זמנים בבנייה על ידי היזם או הקבלן לחקור את הגורמים למצב הלא רצוי שנוצר ולהציע פתרונות עבורו. 

מיהו מומחה לוחות זמנים בבניה?

על מנת להיות מוכר כגורם מקצועי ומוסמך לספק חו"ד של מומחה לוחות זמנים בבניה, עליו להיות בעל הסמכה פורמלית וניסיון לפחות באחד מהתחומים הבאים: ניהול פרויקטים בבנייה, הנדסה אזרחית או אדריכלות. ממשק היעוץ מספק הערכה וניתוח של ליקויים בתהליך הבנייה עבור כל הצדדים המעורבים בו, כולם או חלקם: בעלים ויזמים, קבלנים וקבלני משנה, יועצים משפטיים, ארכיטקטים, מתכננים ומהנדסים, ספקי חומרי גלם, חברות ביטוח, בנקים ורשויות ממשלתיות ועירוניות.

חוות דעת של מומחה – מהי

חוות דעת לוחות זמנים בבנייה עוסקת בהערכה וניתוח של מגוון נושאים בתחומי התכנון והבנייה. אפילו באותם מקרים בהם הוכנו תוכניות בנייה יסודיות ומפורטות מתגלים ליקויים בתהליך הבנייה והם מחייבים התייחסות של גורם מקצועי מוכר על מנת לבחון חלופות לפתרונות כמו גם למזער סיכונים.  
כמעט בכל פרויקט בנייה מוגשות תביעות בגין אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע, והצורך בהארכתם. גם במקרים בהם פרוייקט בנייה מסתיים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, עשויים להיגרם הפסדים לאחד הצדדים בפרויקט (או יותר) בשל עיכובים בביצוע חלק מהפעולות בהתאם לתכנון.  

יישוב חילוקי דעות הינו תהליך מורכב המערב עובדות ורגשות. בנקודת זמן זו, קבלת חוות דעת ממומחה בתחום לוחות הזמנים בבנייה עשוייה לתרום לקידום הדיאלוג והעלאתו על פסים אופרטיביים התורמים לקידום הפרוייקט, מבלי להזדקק לסיוע משפטי. חוות הדעת של מומחה לוחות זמנים מוגשת באמצעות הכנת דו"ח פורמלי המתייחס לסעיף או סעיפים בפרוייקט הבנייה.  דוגמאות לנושאים לגביהם ניתנת חוות הדעת הם: הפרשנות והמשמעות של סעיף הערכה, הערכת שינויים, טיעונים המתייחסים לפרשנות של לוחות זמנים בבניית הפרוייקט, כתב כמויות, האם הקבלן או קבלני המשנה זכאים להארכת זמן, ועוד.

יתרונות הזמנת חוות דעת מומחה לוחות זמנים

חוות הדעת של מומחה לוחות הזמנים כחלק מניהול פרויקטים בבנייה תהווה לעתים תכופות זרז לפתיחת משא ומתן המוביל לפתרון מוסכם של הסעיפים הנדונים.
חוות הדעת של המומחה מגובשת כחו"ד של גורם מקצועי אובייקטיבי ועשויה להצביע על כך שללקוח אין בסיס להגשת תביעה או שהמקרה אינו פשוט וברור כפי שנראה היה בראשית הדרך. או שהסוגיה לדיון שונה מהנושא שהוצג בתחילת התהליך. במצבים אלו, הלקוח מקבל ממומחה לוחות זמנים בבנייה מידע איכותי המאפשר לו לקבל החלטות עסקיות בעלות ערך כספי משמעותי, דוגמת ההחלטה אם להמשיך בתביעה באמצעות מערכת המשפט או להתמקד בהגעה לפשרה דרך משא ומתן.  
במידה והצדדים לא הצליחו להגיע לפתרון מוסכם, אזי חו"ד של מומחה לוחות זמנים בבניה תסייע ללקוח (הצד המזמין את שירותיו), לתבוע את המגיע לו באמצעים משפטיים. אנו נוכחים כי חוות הדעת של מומחה לוחות זמנים בבנייה משרתת את האינטרסים של הלקוח בכל דרך פעולה בה יבחר ללכת לפתרון הנושא או הנושאים במחלוקת. 
המטרה ברכישת חוות דעת של מומחה לוחות זמנים בבניה היא ליצור תביעה מפורטת ומשכנעת שתוכל לעמוד בפני בחינת הצד הנתבע. חו"ד של מומחה לוחות זמנים בבנייה דומה במובנים מסוימים לדו"ח של עד מומחה במשפט אם כי הוא יורד לרזולוציה פחות עדינה וגם, לכן, עולה פחות.מומחה לוחות זמנים בפרויקט בניה

המאמר באדיבות

תגובות