תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

תקנות התכנון והבניה


(סטיה ניכרת מתכנית)


תשס"ב- 2002


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 151(ב) ו- 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:57:21

תגובות

הוסף תגובה