תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) - סטיה ניכרת באזור חקלאי -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
3. על אף האמור בתקנה 2, באזור שייעודו בתכנית הוא חקלאי, לא תיחשב כסטיה ניכרת הוספה, במגרש אחד, של דירת מגורים אחת בבנין נפרד, אם לפי התכנית מותר בנין מגורים אחד בלבד על אותו מגרש.

עדכון אחרון: 2007-05-20 09:08:02

תגובות

הוסף תגובה