לקסיקון - פטיו

patio (ספרדית)

חצר דיור פנימית פתוחה.

תגובות