לקסיקון - אינטרדוס

interados (לטינית) או intradosso (איטלקית)

הצד הפנימי של הקשת

מונח זה משמש גם לציון קו תחתון של חלקי מבנה (לדוג' תקרה)

תגובות