לקסיקון - סוויטה

suite (צרפתית)

מערכת חדרים, בדרך כלל מערכת חדרים במלון.

תגובות