לקסיקון - קשת רומית

קשת חצי עגולה

להשלמה - תמונה

תגובות