לקסיקון - גן יפני

גן שנעשה בו שימוש מינימליסטי בחצץ ואבנים.

להשלמה - תמונה

תגובות