לקסיקון - פרצלציה

חלוקה מחדש של מגרש אדמה משותף לכמה בעלים, לחלקות המיועדות לבנייה.

"אין צבא בעולם שיעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרנטינה הזה"
ויקטור חסון במקלחת.

תגובות