לקסיקון - רחוב הולנדי

כינוי לרחוב משולב, מרוצף אבנים משתלבות בדרך כלל, ללא הפרדה ברורה בין המדרכה והכביש.

תגובות