לקסיקון - דרי קיפ

Dreh kip (גרמנית)

חלון פתיחה על צירים צדדים ותחתונים.

להשלמה - תמונה

תגובות