לקסיקון - קונסטרוקציה

constructus (לטינית)

שלד הבנין.

אלמנט קונסטרוקטיבי - אלמנט נושא בבנין.

תגובות