לקסיקון - מסטר קי

master key (אנגלית)

מפתח כללי. מפתח שיכול לפתוח את כל המנעולים מאותה משפחה.

תגובות