לקסיקון - משקוף עיוור

משקוף המותקן כשתשתית למשקוף הסופי. משמש לקיבוע המשקוף הנראה לעין ו/או כסימון מידה לעבודות הטיח, המסתיימות בו. משמש בעבודת נגרות, אלומיניום ופלדה.

שרטוטי התקנה עם משקוף עיוור

תגובות