לקסיקון - קופסת פיזור

מחברת בין תעלת המיזוג לגריל המיזוג ויוצרת פיזור אויר נכון ומבוקר.

תגובות