לקסיקון - תב"ע נקודתית

תכנית בניין עיר שתכליתה לעקוף את מגבלות התב"ע התקפה במקום.

...ולהדגיש כי ע"י קשרים מתאימים אפשר לעשות הכל, כולל הכל !!!

תגובות