לקסיקון - קו בנין

גם: קו בניין.

הקו התוחם את האזור בו מותר לבנות.

תגובות