לקסיקון - חציץ

חלוקה,שפרוץ
פרופיל מחלק בתוך החלון לאיזורי זיגוג שונים

תגובות