לקסיקון - מסילת שליפה מלאה

אלמנט פרזול המאפשר למגירה להישלף בכל עומקה מחוץ לגבולות הרהיט.

תגובות